Finansoloji Yazıları

6 Ağustos 2014

Türkiye Kalkınıyor mu?

                                    “İnsanlar yalnızca gayri safi milli hasıla ile yaşayamaz.” […]