Gündoğdu A. (2019). Ethical Banking and Its Applicability in Turkey, Turkish Journal of Business Ethics, 11(2), 255–273.

Gündoğdu A.; Çelik Ş. (2018). Türk Sermaye Piyasasında Kuşaklar Arasında Yatırımcı ve Portföy Farklılıkları, Istanbul Business Research, 47(1): 46–63

Gündoğdu A. (2018). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Gri İlişki Analizi İle Ölçülmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. ÜİK Özel Sayısı, ss.201-214.

Gündoğdu A. (2017). Türk Sermaye Piyasasında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Düzenlemelerinin İrdelenmesi, Maliye Finans Yazıları, Cilt:31, Sayı: 108, ss.9-26.

Gündoğdu Aysel, Chapter: Identifying and Defining Major Risk Groups: Credit, Market, Liquidity, Operational, Legal, Regulatory and Reputation, Researches On Science And Art in 21 St Century Turkey, Gece Publishing, Volume: 2, November 2017.

Gündoğdu Aysel, Bankacılık Sistemlerinin Denetleme ve Düzenleme Yapıları: Seçilmiş Bazı Ülkelerin İncelenmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2016, Cilt:53, Sayı:622, ss.79-99.

Gündoğdu Aysel, Bankacılık Sisteminin Regülasyonu ve Kamu Yararı Etkisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:13, Sayı:31, ss. 63-88, 2017.

Gündoğdu Aysel, Türkiye’de Bankacılık Alanında Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Analizi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, ss.1-11, 2017.

Gündoğdu Aysel, Türkiye’de Sermaye Piyasası Alanında Bilimsel Yazın Taraması, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Sayı:2, ss.1-8, 2017.

Gündoğdu Aysel. (2017). The Camels Analysis Of Turkish Deposit Banks. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD), 4 (2), 26-43.

Gündoğdu Aysel, An Analysis On Deposit Insurance Of Turkish Banking System By Core Principles For Effective Deposit Insurance Systems, Journal of Economics, Finance and Accounting, JEFA, 2015, Vol.:2, Number:3.

Gündoğdu Aysel, The Relationship Between Corporate Governance And Reputation In Financial Markets: Evidence From Turkey, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ISSN: 1925 – 4423 Volume :5, Issue:3-4, Year:2015, pp.85–108.

Gündoğdu Aysel, Sancak Ethem, Türk Sermaye Piyasasında Yeni Piyasa Düzeni Rejimi ve Yeni Rejimin Başarı Koşulları” Banka ve Finans Hukuku Dergisi,Cilt:4 Sayı 16, 2015, ISSN:2147-1053

Gündoğdu Aysel, Sancak Ethem, Avrupa Birliği ve Türk Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Çerçevesinde Gazetecilerin Haber ve Yorumlarının Sınırları, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, LEGAL, Cilt:7 Sayı 17, 2015, ss.43-61, ISSN:1307-1955

Gündoğdu Aysel, Küresel Finans Krizi Sürerken Enflasyon İle Mücadelede Enflasyon Hedeflemesi Uygulamasının Analizi, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year:8 Number 15, 2015, ss. 207-220, ISSN 1307-9832

Gündoğdu Aysel, Measurement of Financial Performance Using TOPSIS Method for Foreign Banks of Established in Turkey between 2003-2013 Years, International Journal of Business and Social Science Vol. 6, No. 1; January 2015, pp.139-151.

Gündoğdu Aysel, Türk Sermaye Piyasasında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Çerçevesinde Yapılan Düzenlemelerin İrdelenmesi, 12th Internatıonal Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedıngs, 27-30 Kasım 2014, s.347-356.

Gündoğdu, Aysel, Bankaların İtibar Riski ve Türk Bankacılık Sektöründe İtibar Riskine Dair Vakalar”, 3. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, 13-14 Kasım 2014

Gündoğdu Aysel, Dizman Arzu Seçil, “İstanbul Finans Merkezi Projesinin Değerlendirilmesi ve Dünya Finans Merkezleri İle Kıyaslanması”, 6. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kuşadası, 5-6 Ekim 2013.

Gündoğdu Aysel, (Dinç Yusuf; Hayali Ayşe; Sarılı Selin; Dizman Arzu Seçil ile birlikte) “The Importance of Internal Control System in Banking Sector – Evidence from Turkey”, Finance and Economics Conference 2013, Lupcon Center for Business Research, Frankfurt Am Main, Germany, July 4-6 2013

Gündoğdu Aysel, Uslu Kamil, “Küresel Finansallaşmanın Türkiye’deki Bankaların Finansal Faaliyetlerine ve Bireyler Üzerindeki Etkileri”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt: XXXI, Sayı:II, S.145-164

Gündoğdu Aysel, ” “Türk Sermaye Piyasasında Yapılandırılmış Yeni Bir Finansal Ürün: Varant”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online), ss.57-65.