Yahoo Websites Builder SiteBuilder, Aabaco Small Business gives

Health & & Fitness Device Reviews System Attached Storage (NAS) Reviews Greatest Smart Home Security Cameras Greatest Smart Home Security Systems Absolute Best Virtual Reality (Virtual Reality) Headsets Exactly how to Delete Your Facebook Account Just How to Download YouTube Videos Exactly how to Set Up Two-Factor Authentication Just how to Set Up as well […]

Completely Free Dating Sites , the free variation might really

Our target at FreeAndSingle is actually basic. To assist you discover days, passions, relationships as well as long-lasting partnerships in a risk-free, enjoyable and also safe and secure setting. Along with many participants near you, you’re never ever much coming from your following time on FreeAndSingle. Participate in free today, publish your account as well […]

Best Millionaire Dating Sites Reviews website. Perform you would

Are you an effective solitary that transforms $200K/year and also would like to satisfy appealing songs 10 opportunities a lot more simply? Are you a desirable singular that would like to comply with productive single people 10 opportunities much more quickly? MillionaireMatch commemorates and also accepts productive folks. They are actually marvelled at and also […]

Full shoppinglista med gratis online casino erbjudanden (endast 700 SEK)

Endast gamblingkillar som tittar på spelområdet, föredrar ibland fritt försäljning av Thrill, vars kunskap har möjlighet att vinna från dem. De avser att komma överens om att du har möjlighet att spela en lång helt utesluten insättning. De vet om detta är relaterat till det faktum att det totala beloppet av bonusen, till exempel en […]

Bankalar Yasal Tefeci Mi?

Teoride bankaların fon piyasasının can damarı olduğu, ülke ekonomisinin önemli bir göstergesi olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak, bugün bankacılığın sosyo-ekonomik açıdan değerlendirildiğinde çok da masum olmadığı ortadadır. Muazzam kar rakamlarının açıklandığı gelişmekte olan liberal bir ülkede alt ve orta gelir grubunun bankalara ödedikleri faiz ve borç döngüsü insafsızca ve gün geçtikçe büyümektedir. Liberalleşmenin gelir […]

turkiye-son-10-yilda-borclanma-rekoru-kirdi_1030850_720_400

Türkiye’nin Borçlanma Yapısındaki Değişim ve Ekonomiye Etkileri

                 “Bir ulusu fethetmenin ve köleleştirmenin iki yolu vardır. Birisi Kılıçla, Diğeri Borçla…”  John Adams (1735–1826) Tarihte, Devlet borçları hep var olmuştur. Dünyada serbest ekonomiye geçiş dönemi olarak kabul edilen 1980’lerden sonra ülkelerin borçlanma sistemlerinde de değişimler görülmüştür. Devletlerin gelirleri giderlerini karşılayamadığı durumlarda borçlanması normal bir durumdur. Ancak, […]

Türkiye Kalkınıyor mu?

                                    “İnsanlar yalnızca gayri safi milli hasıla ile yaşayamaz.” Paul A. Samuel   Liberal ekonomi anlayışının genel kabul görmüş göstergesi olan Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ülkeleri kalkınıyormuş gibi gösteren bir kalıp. Oysa bir ekonominin büyümesi ile kalkınması […]

Yatırımcıların Kararlarında Ekonomik Olmayan Faktörlerin Etkisi

Yatırımcıların finansal kararlarında etkili olan denklem, risk-getiri ikilisinin doğru orantılı olmasına dayanmaktadır. Yatırımcı, karar alırken öyle bir psikoloji içerisine girer ki, bilinen tüm portföy teorileri, makro- mikro göstergeler, temel-teknik analizler anlamını yitirir. Finansal olaylardaki karmaşıklık, iç içe geçen sebep-sonuç ilişkileri yatırımcıların rasyonaliteden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Hal böyle olunca yatırımcı bir süre sonra rakamlardan, göstergelerden uzaklaşıp […]

Tasarruf Sorunu

Son yıllarda Türkiye’nin finansal piyasalar ile ilgili düzenlemeleri hem yurtiçinde hem de yurtdışında dikkat çekiyor. Gelişmekte olan ülkeler içerisindeki konumumu iyileştiren ancak hala yeterli seviyeye ulaşamayan Türkiye ekonomisi, İstanbul Finans Merkezi Projesi ile birçok düzenlemeyi başlatmıştır. Söz konusu proje için hanehalkının tasarruf bilincini arttırıcı finansal okuryazarlık konusunda girişimler mevcuttur. Dünya Bankası’nın finansal okuryazarlık raporuna göre […]

Sosyal Medya ve İtibar Riski

2-3 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 2. Operasyonel Risk Konferansına katılma fırsatı buldum. Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen koordinatörlüğünde Operasyonel Risk Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda operasyonel riskin işletmeler için zannedilenden çok daha büyük bir risk olduğu birçok yönü ile vurgulandı. Özellikle finansal piyasalarda “güven” ortamının her şey olduğu düşünülürse gerçekleşebilecek operasyonel bir hatanın domino etkisi ile […]

Mevduatınızın Güvencesi Ne Kadar?

24 Ocak 1980 kararları ile liberalleşmenin başladığı dönemden günümüze Türk bankacılık sektörü önemli gelişmelere sahne oldu. Ülkemizde düzenleme ve denetleme otoritelerinin eksikliği, yasal düzenlemelerin yetersizliği ile birlikte önce 1982 yılında “Banker” olayları, daha sonra ise 1994 döviz krizi ve 2000-2001 dönemindeki bankacılık kaynaklı iki önemli kriz yaşanmıştır. Türk halkının birikimlerini teslim ederken bankalara karşı tereddüt […]

Melek Yatırımcı

Son günlerde ülkemize yeni bir girişim modeli ithal edildi. Dünyada kamuoyu tarafından “Melek Yatırımcı” diye bilinen, ülkemizde yasal adı “Bireysel Katılım Sermayesi” olan bu yeni girişim, yeni bir fikre, buluşa sahip olan ancak bunu ticari bir faaliyete çevirmek için sermayesi ve/veya deneyimi eksik girişimcileri finanse eden ve fikir desteği veren yatırım şekli olarak tanımlanabilir. Daha […]

Kariyer Yönetiminde “Endişe”

Başarısızlık, tepeden aşağı yuvarlanmak, iyi bir şirkette önemli bir pozisyonda iken birden standart bir yaşam insanına dönüşmek… Kariyer sahibi tüm bireylerin ruhunu kemiren, ara ara ortaya çıkan, düşüncesi bile rahatsız eden durumlar bunlar. Peki ama bunlar dünyanın sonu mu yoksa yeni bir hayat başlangıcı mı? Bu soruların cevabı elbette bireyin kendisine bağlı. Ancak cevabı oluşturan […]

İstanbul, Finans Merkezi Olabilir Mi?

Son birkaç yıldır İstanbul’un Finans Merkezi olması ile ilgili birçok çalışma, tartışma ve yorum mevcut. Bu doğrultuda akademik dünya ile sektörün buluşması niteliğinde olan Uluslararası İstanbul Finans Kongresi “İstanbul Finans Merkezi Olma Yolunda Hedefler ve Stratejiler” teması ile 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde Okan Üniversitesi Ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre programına finansal alanda düzenleyici ve denetleyici olan […]

Halka Arz ve Seferberliği

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanmaktadır. Halka arzın, ekonominin tümüne, yatırımcılara ve şirketlere orta ve uzun vadede önemli katkıları mevcut. Halka arzın şirketlere en önemli faydası, kurumsallaşma ve bunun getirdiği şirket ömrünün uzamasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen aile şirketlerinin kurumsallaşamaması, halka arz ile […]

Foreks’te Vergi Handikabı

Son yıllarda sermaye piyasalarında yatırım yapanların yeni tanıştığı bir piyasa var: “foreks piyasası”. Aslında bu piyasa bildiğimiz “uluslar arası döviz ve emtia piyasası”na dayanıyor. Dünya finansal sisteminin giderek liberalleşmesi ve kurlarda dalgalı rejime geçilmesi foreks piyasasının temelini oluşturuyor. Bunlara bir de teknolojik gelişmeler eklenince bu piyasanın büyüklüğü özellikle son 5 yılda akıl almaz boyutlara vardı. […]

Finansal Tahmin ve Tavsiye Üzerine…

Finansal piyasalarda gelecek olayların tahmin edilmesi ve bu doğrultuda bireysel ve kurumsal yatırımcılara tavsiyelerde bulunulması davranışsal finansın en gizemli konularından biri. Özellikle sermaye piyasalarında görülen şu ki, herhangi bir finansal konuda her yatırım uzmanı, bir yatırım tavsiyesi demektir. Diğer bir ifade ile hiçbir yatırım uzmanının görüşü tamamı ile diğer bir yatırım uzmanının görüşü ile örtüşmemektedir. […]

Faiz Lobisi

Finansal piyasaların işleyişinin arkasında “gizemli güçler” olduğu iddiası, son yıllarda ekonomistleri bir hayli düşündürmekte. Çeşitli teoriler, devletlerarası gizli ilişkiler, dünya finans sistemine yön veren büyük kurumların çıkar çatışmalarının olduğu düşüncesi finansal piyasalarda aksiyon yaratmakta. Dünya finans sisteminin büyüklüğü gün geçtikçe artmakta, finansal ürün çeşitliliği öngörülemez boyutlara varmaktadır. Hal böyle olunca, piyasaların aşağı yönlü mü yoksa […]

Eğitim Sorunları Üzerine…

Finansal piyasaların dünyada kendine prestijli bir yer edinmesi ile başlayan süreç, finansal eğitim alanında da farklı izlenimlere sahne oluyor. II. Dünya savaşından sonra mühendis odaklı eğitime önem veren ülkeler, bu beceri arayışından çabuk vazgeçtiler. Finans işlemlerinden sanal bir dünya yaratarak paradan para kazanma sanatı için “finans mühendisliği” gibi ilginç meslekler gündemimize geldi. Peki bu durumda […]

Değersiz Sermaye

Günümüz koşullarında bir iş kurabilmek, bir fikri hayata geçirebilmek için gerekli olan faktörler: emek, doğal faktörler, teknoloji, girişimci ve sermayedir. Bu faktörler zincirin birbirine bağlanmış halkaları gibidir. Ancak, bu halkaların içinde sermaye en güçlü halkadır. Çünkü, kar amacı güdülen bir işte maddi temel yoksa amaç gerçekleşemez. Buraya kadar temel işletme bilgisi, anormal bir durum yok. […]

Bireysel Emeklilik Sistemi Kimler İçin İdeal Yatırım?

Emeklilik tüm bireylerin maddi sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hayal ettiği bir dönem. Ülkemizde başka hiçbir gelir olmaksızın sadece emekli maaşları ile düşlenen bir emeklilik geçirmek neredeyse imkansız. Bu noktada devreye ek gelir sağlayıcı yatırım alternatifleri girmekte. Bu bağlamda ön plana çıkan alternatif yatırım şekli “Bireysel Emeklilik Sistemi’dir. Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde olan bireysel emeklilik sistemi […]

Bankacılık Nasıl Bir İş?

Ülkemizde yaklaşık 200 bin banka çalışanı mevcut. Bunların, %27’si kamu bankasında, %49’u özel bankalarda, %21’i yabancı bankalarda ve %3’ü kalkınma- yatırım bankalarında istihdam etmektedir. Eğitim seviyelerine bakıldığında bankacılarımızın %6’sı lisansüstü eğitim mezunu olup %74’ü yükseköğretim mezunu ve %18’i lise mezunudur. Sektörün toplamına bakıldığında kadın erkek dağılımı eşittir. Türüne göre bakıldığında ise, kamu bankalarında erkeklerin daha […]

“Altın” Gibi Bir Yazı

Yazının başlığından da anlaşılacağı gibi “altın” değer kavramına anlam veren, bu kavramı en iyi anlatan metadır. Bu yönü ile toplumsal ve sosyolojik önemi de bulunan altın tüm dünyada istisnasız “değerli” olarak görülmektedir. Altını bu kadar değerli yapan birtakım unsurlar var tabi ki. Bunların başında ekonomik değeri bir yana fiziksel anlamda düşünüldüğünde “bozulmaması” önemli bir unsurdur. […]