Girdi yapan Aysel Gündoğdu

“Finansın Temel Kavramları” kitabımız yayımlandı…

Finansın Temel Kavramları eseri, anlaşılır ve açık bir dil ile yazılmış, konuları detaylı inceleyen bir çalışmadır. Tüm bölüm yazarları finans alanında araştırma yapan ve eğitim veren öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kitap, A’dan Z’ye tüm harfler ile başlayan finansal kavramların yer aldığı finansın temel kavramlarını geniş bir açıdan incelemektedir. https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/finansin-temel-kavramlari linkinden satın alabilirsiniz. Dr. Mahfi Eğilmez, hem “Finansın […]

Editörlüğünü üstlendiğim “Bankacılığın Temelleri” Kitabımız çıktı…

Değerli akademisyenlerden oluşan yazarların kaleme aldığı, editörlüğünü de üstlendiğim “Bankacılığın Temelleri” Kitabımız Nobel yayınevinden çıktı…Araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle… https://www.nobelkitap.com/kitap_307200_kuresel-kriz-sonrasi-gelismeler-isiginda-bankaciligin-temelleri.html  

Bankalar Yasal Tefeci Mi?

Teoride bankaların fon piyasasının can damarı olduğu, ülke ekonomisinin önemli bir göstergesi olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak, bugün bankacılığın sosyo-ekonomik açıdan değerlendirildiğinde çok da masum olmadığı ortadadır. Muazzam kar rakamlarının açıklandığı gelişmekte olan liberal bir ülkede alt ve orta gelir grubunun bankalara ödedikleri faiz ve borç döngüsü insafsızca ve gün geçtikçe büyümektedir. Liberalleşmenin gelir […]

Türkiye’nin Borçlanma Yapısındaki Değişim ve Ekonomiye Etkileri

                 “Bir ulusu fethetmenin ve köleleştirmenin iki yolu vardır. Birisi Kılıçla, Diğeri Borçla…”  John Adams (1735–1826) Tarihte, Devlet borçları hep var olmuştur. Dünyada serbest ekonomiye geçiş dönemi olarak kabul edilen 1980’lerden sonra ülkelerin borçlanma sistemlerinde de değişimler görülmüştür. Devletlerin gelirleri giderlerini karşılayamadığı durumlarda borçlanması normal bir durumdur. Ancak, […]

Türkiye Kalkınıyor mu?

                                    “İnsanlar yalnızca gayri safi milli hasıla ile yaşayamaz.” Paul A. Samuel   Liberal ekonomi anlayışının genel kabul görmüş göstergesi olan Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ülkeleri kalkınıyormuş gibi gösteren bir kalıp. Oysa bir ekonominin büyümesi ile kalkınması […]